Tryb przyjmowania i załatwiania spraw urzędowych

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie, przy załatwianiu spraw urzędowych, obowiązują zasady, terminy i tryb określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 )
oraz w przepisach szczególnych.
    Sprawy załatwiane są przez pracowników zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności wg kolejności wpływu oraz stopnia pilności.


Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 14.04.2021, 15:11
Dokument oglądany razy: 584
Podpisał: Paweł Śpiewak
Dokument z dnia: 14.04.2021