SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwiania petycji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie w roku 2021

Przedmiot petycji rozpatrzonych
w roku sprawozdawczym

Ilość petycji

Sposób załatwienia

1. -

-

-

2. -

-

-

Petycje rozpatrzone ogółem

-

-

Petycje złożone w roku sprawozdawczym

-

-

Petycje pozostałe z roku poprzedniego

-

-

Petycje pozostałe do rozpatrzenia
w roku następnym

-

-


Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 09.06.2022, 11:15
Dokument oglądany razy: 105
Podpisał: Paweł Śpiewak
Dokument z dnia: 14.04.2021