Informacje o ASF

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwany dalej RWK 2021/605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, link do dokumentów dla hodowców świń:

 1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

2. Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

4. Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej GIW pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin w zakładce: Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

ASF - ulotka informacyjna dla rolników

Aktualne strefy ASF

Formularz INTERWENCJA - do anonimowego zgłaszania nielegalnych przypadków i negatywnych praktyk oraz czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych propduktów pozyskiwanych od świń.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Zasady ochrony gospodarstwa przed ASF

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do rolników

Informacja dla podróżnych o ASF

Informacje dla myśliwych

Zasady przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska ASF

Filmy o ASF

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii

Zasady bezpieczeństwa biologicznego w strefie ochronnej ASF - filmOpublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 25.10.2021, 15:24
Dokument oglądany razy: 633
Podpisał: Paweł Śpiewak
Dokument z dnia: 12.08.2021